الیکا گشت

الیکا گشت

تور مجازی چین

چهارشنبه, 12 مهر 1396 ساعت 09:28

تور مجازی یونان

چهارشنبه, 12 مهر 1396 ساعت 09:28

تور مجازی اسپانیا

چهارشنبه, 12 مهر 1396 ساعت 09:28

تور مجازی تایلند

چهارشنبه, 12 مهر 1396 ساعت 09:28

تور مجازی ایتالیا

چهارشنبه, 12 مهر 1396 ساعت 09:28

تور مجازی فرانسه

چهارشنبه, 12 مهر 1396 ساعت 08:32

تور مجازی کانادا

چهارشنبه, 12 مهر 1396 ساعت 08:32

تور مجازی استرالیا

چهارشنبه, 12 مهر 1396 ساعت 08:32

قوانین و مقررات

یکشنبه, 26 شهریور 1396 ساعت 08:17

قوانین و مقررات :

1.  تمامی هزینه‌هایی که برای خرید کالا/خدمت است برعهده‌ی مشتری خواهد بود

بیمه مسافرتی

دوشنبه, 13 شهریور 1396 ساعت 07:43

بیمه مسافرتی خدمتی است که در راستای آن سفری امن برای شما مهیا می شود.