تور دبی

تور دبی

تاریخ شروع: 20 و 21 آذر ماه

تاریخ پایان:24 و 25 آذر ماه

پرواز ایران ایر

مدت اقامت3 شب و 4 روز

تصویر هتل نام هتل   درجه هتل منطقه 
دو تخته
یک تخته  کودک با تخت کودک بدون تخت  پرواز خدمات رایگان
entrance--v15458471.jpg DELMON PALACE

  4.200.000 5.200.000 4.100.000 2.700.000 ایران ایر

صبحانه

بیمه

لیدر فارسی زبان 

ترنسفر رفت و برگشت

 c0a953cb_z.jpg AVARI

 

  4.350.000 5.760.000 4.250.000 2.700.000 ایران ایر

صبحانه

بیمه

لیدر فارسی زبان 

ترنسفر رفت و برگشت

c700x420.jpg SHERATON GRAND   4.450.000 6.250.000 4.350.000 2.700.000 ایران ایر

صبحانه

بیمه

لیدر

ترنسفر رفت و برگشت