تور تفلیس

تور تفلیس

تاریخ رفت:96/11/18

تاریخ پایان: 96/11/23

4 شب و 5روز

تصویر هتل نام هتل   درجه هتل منطقه 
یک تخته 
دو تخته  کودک با تخت کودک بدون تخت  پرواز خدمات رایگان
25.jpg KAVELA

BB

  1.130.000 980.000 890.000 890.000 زاگرس

صبحانه


بیمه


لیدر فارسی زبان ترنسفر رفت و برگشت

72300493.jpg GEORGIA VAKE

BB

  1.195.000 1.005.000 890.000 890.000 زاگرس

صبحانه


بیمه


لیدر فارسی زبان 

ترنسفر رفت و برگشت

59273235.jpg PRIMAVERA

BB

  1.505.000 1.165.000 1.030.000 890.000 زاگرس

صبحانه


بیمه


لیدر فارسی زبان 

ترنسفر رفت و برگشت

84111698.jpg AMBASSADORI

BB

  3.850.000 2.490.000 2.290.000 890.000 زاگرس

صبحانه


بیمه


لیدر فارسی زبان 

ترنسفر رفت و برگشت

76593801.jpg THE BILTMORE

BB

  4.125.000 2.540.000 2.535.000 890.000 زاگرس

صبحانه


بیمه


لیدر فارسی زبان 

ترنسفر رفت و برگشت

 

  

محتوای بیشتر در این بخش: « تور پوکت تور باتومی »