تور تفلیس مطلب ویژه

تور تفلیس

تاریخ رفت:96/01/19

تاریخ پایان: 96/03/31

چهار شب و پنج روز

تصویر هتل نام هتل   درجه هتل منطقه 
یک تخته 
دو تخته  کودک با تخت کودک بدون تخت  پرواز خدمات رایگان
25.jpg KAVELA

BB

  990.000 980.000 890.000 890.000 آتا

صبحانه


بیمه


لیدر فارسی زبان ترنسفر رفت و برگشت

72300493.jpg GEORGIA VAKE

BB

  1.195.000 1.005.000 890.000 890.000 آتا

صبحانه


بیمه


لیدر فارسی زبان 

ترنسفر رفت و برگشت

59273235.jpg PRIMAVERA

BB

  1.505.000 1.165.000 1.030.000 890.000 آتا

صبحانه


بیمه


لیدر فارسی زبان 

ترنسفر رفت و برگشت

84111698.jpg AMBASSADORI

BB

  1.500.000 1.300.000 1.100.000 890.000 آتا

صبحانه


بیمه


لیدر فارسی زبان 

ترنسفر رفت و برگشت

76593801.jpg THE BILTMORE

BB

  1/900.000 1.650.000 2.535.000 890.000 آتا

صبحانه


بیمه


لیدر فارسی زبان 

ترنسفر رفت و برگشت

 

  

محتوای بیشتر در این بخش: « تور پوکت تور باتومی »