تور ارمنستان

تور ارمنستان

تاریخ رفت:96/12/23

تاریخ پایان:96/12/26

مدت اقامت: 3 شب و 4 روز

تصویر هتل نام هتل   درجه هتل منطقه 
یک تخته 
دو تخته  کودک با تخت کودک بدون تخت  پرواز خدمات رایگان
100264239.jpg SILACHI

BB

  1.540.000 1.350.000 1.050.000 880.000 ماهان

صبحانه


بیمه


لیدر فارسی زبان ترنسفر رفت و برگشت

92234237.jpg METROPOL

BB

  1.780.000 1.460.000 1.020.000 880.000 ماهان

صبحانه

بیمه

لیدر فارسی زبان

ترنسفر رفت و برگشت

18367302.jpg FORUM

BB

  1.780.000 1.490.000 1.050.000 880.000 ماهان

صبحانه

بیمه

لیدر فارسی زبان

ترنسفر رفت و برگشت

74023456.jpg ARARAT

BB

  1.810.000 1.490.000 1.020.000 880.000 ماهان

صبحانه

بیمه

لیدر فارسی زبان

ترنسفر رفت و برگشت

87187591.jpg HILTON

BB

  2.120.000 1.660.000 1.110.000 880.000 ماهان

صبحانه

بیمه

لیدر فارسی زبان

ترنسفر رفت و برگشت

 

  

محتوای بیشتر در این بخش: « تور باتومی تور باکو »