چرا کانادا؟

کیفیت تحصیل در کانادا؛

کانادا در زمینه سیستم تحصیلات بر اساس گزارش OECD بالاترین کیفیت آموزشی دنیا را دارد. ۵ موسسه از معتبرترین مدرسه های بیزینس دنیا در کانادا قرار دارند.

اقتصاد کانادا؛

کانادا همواره در لیست ۵ کشور برتر اقتصادی در گروه کشورهای جی ۷ بوده و در لیست کشورهای جی۲۰ بهترین کشور برای انجام بیزینس میباشد.

کیفیت زندگی در کانادا؛

کانادا همواره در لیست ۱۰ کشور برتر از نظر کیفیت زندگی بوده است.

محیط چند فرهنگی و بین المللی؛

کانادا سنت دیرینه در زمینه چند فرهنگی بودن دارد و بیشترین تعداد زبان در دنیا در کانادا صحبت میشود. همچنین بیشترین فستیوال ها و جشن ها در کانادا برگزار میشود.

با ما در تماس باشید.