دلایل اصلی ریجکتی ویزای شینگن

دلایل اصلی ریجکتی ویزای شینگن

ویزای شینگن ممکن است در هر زمان با نظر افسر پرونده رد یا ریجکت شود که این امر، مشکلات زیادی برای متقاضیان در پی دارد. لذا مشورت با متخصصین با تجربه دراین زمینه می تواند کمک شایانی باشد دراخذ این نوع ویزا. ریجکت ویزای شینگن دلایل بسیار دارد که اصلی ترین آنها در ادامه مطلب ذکرخواهد شد.

 

1- نداشتن مدارک معتبرجهت اثبات بازگشت به کشور

از مهمترین دلایل ریجکت شدن ویزای شینگن، نداشتن دلیل قانونی برای بازگشت خود از کشور مورد نظر است که گرفتن ویزا را با مشکل روبه رو میکند. اگر نتوانیم دلیل محکمی برای برنامه ی سفر خود و کشور مورد نظر بیاوریم، مطمئنا ویزای ما رد خواهد شد.

 

2- نداشتن سابقه سفر به خارج از کشور

متقاضیان با پاسپورت سفید (حتی سفر نکردن به کشور های همسایه) اگر درخواست ویزای شینگن کنند، ممکن است سفارت ویزای آنها را ریجکت کند. لذا بهتر است که قبل از اقدام  با آژانس های مسافرتی مشورت کرده تا با کامل بودن مدارک، موفق به دریافت ویزای شینگن شوید.

 

3- داشتن دعوت نامه از اقوام!

گاهی ممکن است اخذ دعوت نامه از اقوام ، موجب رد ویزا از سفارت شود به این دلیل که ممکن است متقاضی در کشور مورد نظر ساپورت  شده و به کشور خود باز نگردد. البته این مورد در همه مواقع یکسان نیست و در بیشتر مواقع سفارت با ویزای مسافر موافقت می کند. درخواست ویزای توریستی به دلیل استقبال کشور ها از توریست، مورد استقبال قرار می گیرد.

 

4- داشتن سابقه ریجکتی ویزای شینگن در 6 ماه گذشته

متقاضیانی که به دلیل از سفارتی ریجکت می شوند، از 6 تا 8 ماه آینده نباید در سفارتی دیگر درخواست ویزا کنند چرا که در سیستم سفارت ها، آلرت وجود دارد و سفارتهای دیگر از ریجکتی متقاضی با خبر می شوند. این آلرت ها تا 3 سال پس از ریجکتی مسافر نیز مشخص می شوند. بهترین راه صبر کردن و اقدام بعد از هشت ماه است.

 

5- داشتن سابقه کیفری در حوزه شینگن در گذشته یا حال

شرایط متقاضی در گذشته و حال نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری افسر پرونده در خصوص صدور ویزای شینگن دارد زیرا می تواند سیاست عمومی، ثروت عمومی منطقه شینگن و امنیت داخلی را تهدید کند و به عنوان تروریسم مواد مخدر و غیره تلقی شده و موجب رد اخذ ویزا شود.

 

7- گواهی ازدواج یا شناسنامه غیر قابل قبول

عدم توانایی در ارائه شناسنامه معتبر یا سند ازدواج که توسط سفارت پذیرفته شود نیز می تواند موجب شکست متقاضی در اخذ ویزای شینگن شود. این موارد شامل: نداشتن شناسنامه و یا سند ازدواج معتبر جهت ترجمه رسمی با تاییدات وزارت امورخارجه می باشد.

 

8- نا معتبر بودن پاسپورت

افسران پرونده پاسپورت های نا معتبر را رد می کنند که این گذرنامه ها عبارتند از:

 • پاسپورت هایی که کمتر از سه ماه اعتبار دارند، اجازه سفر ندارند
 • پاسپورت های که دو صفحه خالی برای ویزای مختلف ندارند
 • ارائه سند غیر به جای پاسپورت
 • نداشتن پاسپورت معتبر برای متقاضیان ویزا
 • مشخص نبودن هدف از سفر(عدم ارائه برنامه سفر مناسب در منطقه شینگن)
 • عدم توانایی به اخذ بلیط پرواز رزروی برای متقاضی
 • عدم توانایی به اثبات رزرو محل اقامت هر شب اقامت در منطقه شینگن
 • استفاده از سفارت اشتباه از منطقه شینگن
 • گواهی اشتغال به کار از مراجع نا معتبر

 

9-  ارائه گواهی اشتغال به کار از مراجع نا معتبر و یا غیر قانونی

 • نداشتن گواهی اشتغال به کار رسمی در سر برگ با آدرس شرکت
 • ارائه گواهی اشتغال که سه ماه از تاریخ آن گذشته باشد.
 • ارائه نامه رسمی که مهر و امضای نویسنده را دارا نباشد.
 • نامه سابقه کار شما قابل استعلام توسط سفارت نباشد
 • عدم ارائه بیمه شغلی معتبر

 

10- عدم ارائه مدارک مالی معتبر

از دلایل دیگری که کنسولگری کشورهای شینگن حاضر به اخذ این ویزا نیستند، عدم ارائه مدارک ناکافی در خصوص امرار معاش در مدت زمان اقامت در منطقه شینگن است.

 • عدم ارائه تمکن مالی بیشتر از یک ماه از تاریخ صدور
 • عدم موجودی کافی در نامه تمکن مالی بانک
 • عدم همخوانی گردش حساب بانکی با شغل و یا حرفه متقاضی در ایران

 

11- توضیحات ناکافی برای اقامت

توضیح ناکافی در مورد اقامت، از دیگر مواردی است که افسر کنسولی را برای ریجکت ویزای شینگن متقاعد می کند برای که شامل موارد زیر می شود:

 • عدم منطبق شدن اشتغال و صلاحیت حرفه ای با وضعیت مالی ارائه شده
 • رد شدن دوره درخواست ویزا در انطباق با برنامه سفر
 • عدم ارائه اسناد و مدارک در مورد هدف از سفر و اقامت در منطقه شینگن

12- بیمه نامه مسافرتی نا معتبر

از دیگر دلایل شکست در اخذ ویزای شینگن، نداشتن بیمه مسافرتی مناسب برای مدت اقامت است که شامل مواردی از قبیل:

 • عدم پوشش بیمه مسافرتی در مدت زمان معلوم
 • داشتن بیمه مسافرتی که کشور مقصد، آن راپوشش ندهد
 • ارائه بیمه مسافرتی که سیاست معتبر در منطقه شینگن را نداشته باشد.
 • عدم پوشش بیمه مسافرتی کل مدت سفر متقاضی در منطقه شینگن

 

13- ارائه مدارک جعلی

یکی از پیامد های نا مطلوب برای متقاضیان ویزا با ارائه مدارک جعلی، رد شدن ویزا در سفارت توسط افسر کنسولی است.

 

14- گذرنامه آسیب دیده

دلیل دیگر ریجکت ویزای شینگن، مراقبت نادرست از پاسپورت است که در شرایط خوب نگهداری نشده و صفحات گذرنامه پاره یا نا خوانا باشد.

 

15- زمان تاریخ ویزای شینگن

رد شدن درخواست ویزای شینگن می تواند مربوط به مدت زمان آن باشد. مثل رعایت نکردن زمانی ویزای شینگن: ماندن بیش از 3 ماه در منطقه شینگن یا پیروی نکردن از برنامه سفر ارائه شده و..

 

16- نداشتن مدارک اسکان

از عوامل دردسر ساز دیگر در اخذ ویزای شینگن، نامعلوم بودن محل اسکان متقاضی است در خارج از کشور که این موارد شامل:

 • عدم ارائه رزرو هتل
 • نداشتن دعوت نامه از میزبان (پشتیبانی در خارج از کشور)
 • عدم ارائه برنامه یک تور از پیش تعیین شده.